Posibile actiuni “ANTE”,

erori tactice in jocuri

In viziunea profesorului Sandu Tabarca
Concept de joc
Optiuni ANTE
Nu “CITESTI” Jocul
Nu identifici problema
Nu corectezi
Nu schimbi nimic
Model de joc
TE/TA/FIZ/MEN
Citesti jocul
Detectezi problema
Explicatie+vizualizare
Perceptie/decizie/executie
Model de joc
GRESIT
Repeti eroarea
Exercitii cu tema Colectiva
Exercitii cu tema Colectiva
Deprindere fregventa
In contextul jocului
CORECT
NU REZOLV COMPORTAMENTUL - NU LUCREZI PE OBIECTIVE - ANALIZEZI REZULTATUL
GRESIT